Дума Описание
администрация само ед.
1. Органите на изпълнителната държавна власт, на управлението на учреждения, фирми, предприятия.
2. Длъжностните лица в управлението като цяло, вкл. обслужващият персонал.
// прил. административен, административна, административно, мн. административни.