Дума Описание
адитивен (лат. additivus)
Който се прибавя.
// Същ. адитивност.