Дума Описание
адиективен (лат. adjectivus)
Грам. Който е свойствен на прилагателното.