Дума Описание
адет мн. адети, (два) адета.
1. Обичай, ред установен като норма в дадена среда или колектив.
2. Навик, нрав на човек или животно.