Дума Описание
адепт мн. адепти.
Привърженик, последовател на някакво учение.