Дума Описание
аден- (гр. aden 'жлеза')
Първа съставна част на сложни научни термини със значение 'жлеза'.