Дума Описание
аденоид (по аден- + -оид)
Мед. Болезнен израстък в носно-гърлената кухина - лимфатичен възел; трета сливица.
// Прил. аденоиден.