Дума Описание
аденалгия (по аден- + -алгия)
Мед. Болка в жлезите.// Прил. аденалгичен.