Дума Описание
адекватен адекватна, адекватно, мн. адекватни.
Който напълно съответства; еднакъв, равнозначен, тъждествен.