Дума Описание
адвокатура само ед.
Адвокатите като цяло.