Дума Описание
адвокат мн. адвокати.
1. Юрист, чиято професия е да бъде защитник на страна в съдебен процес или да дава консултации по юридически въпроси.
2. Прен. Лице което се явява защитник на някого.
// прил. адвокатски, адвокатска, адвокатско, мн. адвокатски.