Дума Описание
адвенчър (англ. adventure 'приключение')
1. Икон. Рисков проект или предприятие.
2. Инф. Компютърна игра, при която играчът изпълнява роля в история с приключения.