Дума Описание
адвентист мн. адвентисти.
Привържаник на протестантско учение, което проповядва близко второ пришествие на Христос и края на света.