Дума Описание
адвентизъм (англ. adventism по лат. adventus 'идване')
Рел. Протестантско учение, което проповядва скорошното настъпване на Второто пришествие и края на света.
// Прил. адвентистки.
// Същ. адвентист.