Дума Описание
адаптор (по лат. adapto 'приспособявам') Физ.
1. Електромагнитен уред за възпроизвеждане на звукови записи.
2. Приспособление, което служи за свързване на електроуред с контакт, неотговарящ на щепсела му.
3. Всяко устройство, което служи за приспособяване, нагаждане.