Дума Описание
адаптер (нем. Adapter от англ. adapter)
Физ. Устройство за съгласуване на схеми с различни скорости на протичащите в тях електрически процеси.