Дума Описание
адаптация само ед.
1. Спец. В биологията - приспособяване на организъм, същество или негов орган към изменящи се условия на средата.
2. Пригаждане на текст с оглед на неговото предназначение, за да се направи по-достъпен или за да се осъществи по-лесно.