Дума Описание
адамов (по евр. собств. Adam 'Адам')
Който се отнася до Адам - първия човек според Библията.
адамова глава:
а) изображение на череп с две кръстосани под него кости като символ на смъртта;
б) (зоол.) - голяма нощна пеперуда с подобна окраска.
адамова ябълка (анат.)
- издадена предна част на гръкляна при мъжете.