Дума Описание
адамит (фр. adamite по евр. собств. Adam 'Адам') Ист.
1. Член на християнска секта, появила се през II в., която учела, че всички хора се раждат равни и невинни и отричала всяка църковна йерархия и обредност.
2. Привърженик на такава религиозна секта в България през XIV в.
// Прил. адамитски.
// Същ. адамитство.