Дума Описание
адамизъм (фр. adamisme по евр. собств. Adam 'Адам')
Ист. Доктрина на някои еретици, които са се появявали голи на събрания, за да покажат чистата невинност на Адам при създаването му.