Дума Описание
адажио 1. Нареч. За темпо в музиката - бавно, полека.
2. Същ. мн. адажия. Музикално произведение или негова част, изпълнявана в бавно темпо.