Дума Описание
ад адът, ада, мн.адове, (два) ада.
1. Според религиозните представи - мястото където душата на грешника след смъртта му се подлага на вечни мъки; пъкъл, преизподня.
2. Прен. Крайно мъчително душевно състояние.