Дума Описание
агъл мн. агъли, (два) агъла.
Диал. Заградено място за овце; кошара, къшла.