Дума Описание
агро- (гр. agro-)
Първа съставна част на сложни думи със значение 'агрономически', напр. агрономия.