Дума Описание
агрономия Наука за земеделието, за селското стопанство.