Дума Описание
агрометеорология (по агро- + метеорология)
Агр. Наука за влиянието на метеорологичните условия върху селскостопанското производство.
// Прил. агрометеорологичен.