Дума Описание
агромелиоративен (по агро- + мелиоративен)
Агр. Отнасящ се до подобрение на почвата.