Дума Описание
агробиология (по агро- + биология)
Агр. Наука за общите биологически закономерности в растениевъдството и животновъдството.
// Прил. агробиологичен и агробиологически.
// Същ. агробиолог.