Дума Описание
агресор мн. агресори, (два) агресора.
Държава, която осъществява агресия или провежда агресивна политика.