Дума Описание
агреман Официално дадено съгласие на една държава да приеме като дипломатически представител лице, предложено от друга държава.