Дума Описание
агреже (фр. agrege)
Научна степен във Франция, даваща право да се преподава в лицей или факултет.