Дума Описание
агрегация (фр. agregation от лат. aggregatio) Книж.
1. Конкурс във Франция за назначаване на редовни преподаватели в лицей или факултет.
2. Физ. Съединение на еднородни части.