Дума Описание
агрегат мн. агрегати, (два) агрегата.
Няколко разнотипни машини или устройства, съединени в едно цяло за съвместна работа. Доилен агрегат.
// прил. агрегатен, агрегатна, агрегатно, мн.агрегатни. Агрегатно състояние. Състояние на вещество, което може да бъде в четири вида.