Дума Описание
аграрен аграрна, аграрно, мн. аграрни.
Който се отнася до земеделието, до селското стопанство. Аграрна политика.