Дума Описание
агорафобия (лат. agoraphobia по гр. agora 'пазар, площад' + -фобия)
Мед. Душевно разстройство, изразяващо се в страх пред открито широко пространство и от преминаване през безлюдни широки площади и улици.