Дума Описание
агония мн. агонии.
Предсмъртно състояние на организма; предсмъртни страдания, мъки.