Дума Описание
агня се агниш се, мин. св. агних се.
За овца - раждам агне.