Дума Описание
агностицизъм (по а- + гр. gnosis 'знание')
Философски възглед, който отрича познаваемостта на обективната действителност.