Дума Описание
агнец само ед.
1. Агне което се принаця в жертва.
2. Прен. Изкупителна жертва.
3. В църквата - кръстово изображение върху нафора.