Дума Описание
агне мн. агнета.
Рожба на овца.
// същ.умал. агънце, мн. агънца.
//прил. агнешки.