Дума Описание
агитка мн. агитки.
1. Остар. Музикално или литературно произведение с агитационен характер, изпълнявано публично.
2. Остар. Кратко печатно произведение с агитационно съдържание.
3. Група лица които вършат агитация или активно подпомагат някого при агитиране.