Дума Описание
агитация Дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или части от него.