Дума Описание
агитатор мн. агитатори.
Лице, което се занимава с агитация.