Дума Описание
агио- (гр. agio-)
Първа съставна част на сложни думи със значение 'свят', напр. агиология.