Дума Описание
агиография Вид религиозна литература за живота на провъзгласените от църквата светци.