Дума Описание
агенция мн. агенции.
Представителство на учреждение, предприятие, фирма или под.