Дума Описание
агентство (по лат. agens, -entis 'действащ')
Представителство на учреждение, фирма, което изпълнява поръчките му.