Дума Описание
агент мн. агенти.
1. Предстваител на учреждение, фирма и др., който изпълнява служебни поръчки и действа от името на своята организация.
2. Лице, което действа за осъществяване на нечии интереси.
3. Сътрудник на тайни служби (полиция, разузнаване).