Дума Описание
агенда (лат. agenda 'което трябва да се направи')
Бележник за вписване на предстоящи задачи.