Дума Описание
агамогония (по гр. agamos 'безбрачие' + gonos 'раждане')
Биол. Безполово размножаване на низшите организми чрез делене или пъпкуване.